Cymry Lerpwl
Cymdeithas Etifeddiaeth Glannau Mersi

Hafan

Cymdeithasau

Eglwysi Cymraeg

Yr Angor

Cymeriadau lleol

Llyfrau

Y
Genhadaeth

Archifau

Dysgu yr Iaith

Liverpool Welsh

 


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2000 gyda'r bwriad o hyrwyddo gybodaeth leol a thu hwnt am ddiwylliant, iaith ac etifeddiaeth Cymry Lerpwl. I'r perwyl hwn gosodwyd placiau i nodi cyfraniad nifer o Gymry i fywyd Cymreig Glannau Mersi a thu hwnt. Hefyd cynhelir gŵyliau blynyddol i ddathlu cyfraniad Cymru nodedig neu weithgareddau Cymraeg arbennig.

Yn dechrau ym mis Hydref 2022 bydd y Gymdeithas hefyd yn cynnig rhaglen fisol o ddigwyddiadau yn Saesneg yng Nghanolfan Cymry Lerpwl ochr yn ochr 'r digwyddiadau diwylliannol Cymraeg sy'n cael eu cynnal yno trwy'r flwyddyn


 

 


Rhaglen digwyddiadau Hydref 2022


Nos Wener, 14eg Hydref 2022, am 7:30 yng Nghanolfan Cymry Lerwpl, Auckland Road, L18 0HX

The Story of the Liverpool Welsh

Sgwrs gyda darluniau yn Saesneg gan Dr D Ben Rees - mynediad am ddim

Bydd y sgwrs hon yn disgrifio cyfraniad y Cymry a'u diwylliant wedi gwneud i Lerpwl ers iddyn nhw ddechrau heidio i'r dref o ddiwedd y Ddeunawfed Ganrif ymlaen. Yn ogystal â'r gymuned Gwyddeleg mae'r Cymry wedi troi Lerpwl i'r ddinas fwyaf Celtaidd yn Lloegr. Mae nifer o'r Cymry yn dal i ystyried Lerpwl fel prifddinas answyddogol gogledd Cymru.

Ganed Dr D Ben Rees yn Llanddewi Brefi, Ceredigion. Mae fe wedi bod arweinydd y Cymry Lerpwl ers 1968. Mae'n enwog fel hanesydd lleol, gweinidog Presbyteraidd, ac awdur tua chant o lyfrau.


Sadwrn, 5ed o Dachwedd 2022 - ticedi pymtheg punt

Gŵyl i Gofio Cyfraniad Mrs Enid Wyn Jones & Dr Emyr Wyn Jones

Sesiwn y Bore, yng Nghanolfan Cymry Lerpwl, Capel Bethel, Auckland Road, Lerpwl, L18 0HX

 

10:15 - 11:15 Darlith gan Dr. Gareth Wyn Jones, yn Gymraeg gyda chyfieithiad opsiynol i'r Saesneg
  Cysylltiadau Teuluol gyda Lerpwl
11:15 - 11:45 Egwyl am Baned (cynnwys ym mhris ticedi)
11:45 - 12:45 Darlith gan Yr Athro Richard Wyn Jones, yn Gymraeg gyda chyfieithiad opsiynol
  Gwleidyddiaeth Cymru: Pam for Llafur yn enill tro ar l tro?

 

Sesiwn yr hwyr yn Elm Hall Drive Methodist Church, Elm Hall Drive, Lerpwl, L18 1LF

19:30 - 21:00 Cyngerdd gan gantorion o Gr Cymnru Lerpwl a chyfeillion gyda Stephen Hargreaves
  a Keith Orrell

 


Nos Wener, 2il Rhagfyr 2022, am 7:30 yng Nghanolfan Cymry Lerwpl, Auckland Road, L18 0HX

Giraldus Cambrensis: gossiping and crusading around Wales, 1188

Sgwrs gyda darluniau yn Saesneg gan Mike Farnworth gyda gwestai arbennig - mynediad am ddim

Roedd Gerallt Gymro yn offeiriad, awdur, gŵyr y Dywysoges Nest, ond yn bwysicaf roedd e'n glebrwr ofnadwy. Yn ystod gwanwyn cynnar 1188 hebryngodd Gerallt Archesgob Caergaint o gwmpas Cymru, yn recriwtio dynion i ymladd yn y drydedd Groesgad. Pedair blynedd yn ddiweddarach ysgrifennodd lyfr enwog am ei brofiadau.

Mae'r sgwrs hon yn rhoi cipolwg ar fywyd yng Nghymru annibynnol yn ystod Oes y Tywysogion, trwy fapiau, lluniau, straeon, a geiriau Gerallt Gymro ei hun. Mae llawer o ddigwyddiadau go iawn yn ei lyfr, ond doedd Gerallt ddim yn gallu peidio ag adrodd straeon od o ardaloedd ei daith hefyd.Cysylltwch ni:
Dr D. Ben Rees -  garthdriveben@gmail.com
Rhiannon Liddell -  r.liddell4024@yahoo.com