Cymry Lerpwl

Hafan

Cymdeithasau

Eglwysi Cymraeg

Yr Angor

Cymeriadau lleol

Llyfrau

Y
Genhadaeth

Archifau

Dysgu yr Iaith

Liverpool Welsh

YR ANGOR Fel dolen gyswllt werthfawr - papur Cymry Glannau Mersi a Manceinion yn rhoi newyddion am beth syn mynd ymlaen.

 
TANYSGRIFIAD - 11.00 y flwyddyn


I danysgrifio ir Angor, cysylltwch

Mr Ben Hughes
12 Heol Kenilworth
Childwall
Lerpwl L12

Ffn: 0151 722 1127
 

neu cysylltwch 'r Golygydd  Dr D Ben Rees
neu'r Trysorydd  Mr Roderick Owen