AELODAU CR UNDEB CORAWL
CYMRY LERPWL

     

      CWIS ANODD YN Y GANOLFAN                     CYFARFOD CYMDEITHAS              CYNGERDD GWYL YR ADEILADWYR
                                                                                       CYMRY LERPWL                            GYDA'R TUCSEDOS BLER

DADORCHUDDIO PORTREAD
EIN GWEINIDOG


 
 

 

 

FFENESTR LLIW CAPEL BETHEL

 

 

 

      CYMRY LERPWL

 

 

 

GWIBDAITH I WELD COFEB I
EISTEDDFOD 1917

 

TE SWMPUS I YMWELWYR O GYMRU

Liverpool Welsh

 
Croeso i'n safle ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ei gael yn llawn gwybodaeth.


Rydym yn gymuned o alltudion yn byw ar Lannau Mersi syn ymdrechu
i ddiogelu ein treftadaeth a chadw ein hiaith trwy wahanol ffyrdd.
Mae gan y wefan nifer o is-adrannau sy'n cynnwys gwybodaeth am
y gwahanol gapeli, cymdeithasau diwylliannol, hanes lleol, newyddion diweddar a digwyddiadau.

Mwynhewch y wybodaeth a baratowyd ar aml i agwedd o
fywyd Cymry Lerpwl ddoe a heddiw.

 

Click for  YOUTube  channel Bethel  Liverpool  ( Welsh Language Talks  - 20 of them )
 

 

Croeso i'n safle ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ei gael yn llawn gwybodaeth.

 

   

                     SWPER GŴYL                             NOSON GOFFI CYMDEITHAS              PARCH DDR ATHRO D. BEN REES
                                                                                       CYMRY LERPWL