Cymry Lerpwl
   Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru

Hafan

Cymdeithasau

Eglwysi Cymraeg

Yr Angor

Cymeriadau lleol

Llyfrau

Y
Genhadaeth

Archifau

Dysgu yr Iaith

Liverpool Welsh

 
Cangen Lerpwl o Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru

 
Sefydlwyd y gangen hon yn 2002. Y bwriad oedd rhoi cyfle i gyn-fyfyrwyr prifysgolion a cholegau Cymru gyfarfod 'i gilydd a chael gwrando ar ddarlithoedd ar bynciau amrywiol gan ysgolheigion o safon rhyngwladol. Er mai Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru sydd yn noddi'r cyfarfodydd, mae croeso i bawb eu mynychu. Mae rhaglen ddiddorol wedi ei pharatoi ar gyfer y tri mis nesaf. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.
 
Swyddogion
Llywydd: Dr Pat Williams
Ysgrifennydd: Parch Ddr Athro D Ben Rees
Trysorydd: Dr Arthur Thomas

Man cyfarfod
Fe'u cynhhelir yng Nghanolfan Cymry Lerpwl, Bethel, Heathfield/Auckland Rd., Lerpwl 15
 (Cliciwch yma am fap)