LIVERPOOL WELSH
   

 
 

 

 

Cynhelir 

Cymanfa Ganu 

Dosbarth Lerpwl o  Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

yng 

Nghapel  Bethel, Heathfield Road

 ar

 

Ddydd Sul Medi 30ain 2018 am 2.30 pm

  

Llywydd: Mrs Anne M. Jones

Arweinydd: Geraint Roberts

Cyfeilydd:  Margaret Anwyl Williams

  

Lluniaeth ysgafn

 

Croeso i bawb