Mimosa a Patagonia

 
 

 
Rhaglen Dathlu Mimosa a Patagonia

The Mimosa and Patagonia 150 years celebreation

a)        Nos Wener 29 Mai am 7.30 o'r gIoch I
Friday night 29 May, 2015 at 7.30p.m.

b)        Sadwrn, 30 Mai I Saturday 30 May

i) Taith Gerdded Cymdeithas Edward Llwyd am 11 o'r gloch

ii) Sesiynau'r Bore yn yr Amgueddfa Forwrol am 10.15 o'r gloch I

Morning Sessions in the Maritime Museum at 10.15a.m.

iii) Croeso ir Gwesteion gan Gymdeithas Etifeddiaeth Cymry Lerpwl i
Westy'r Hilton am l.15 o'r gloch

Welcome to the Guests of the Merseyside Welsh Heritage Society to
the Hilton Hotel at l.15p.m.

iv) Dadorchuddio'r Gofeb am 3 o'r gloch I Unveiling the Memorial - 3.00p.m.

v)       Croeso i'r Gwesteion i Neuadd y Ddinas gan yr Arglwydd Faer Lerpwl
am 4.15 o'r glochl

Welcome to the Guests at the Town Hall by the Lord Mayor of
L
iverpool at 4.15p.m.

vi) Cyngerdd Cymraeg am 7.30 o'r gloch I Welsh Concert - 7.30p.m.

c)        Dydd SuI, 31 Mai I Sunday 31 May

i) Oedfa'r Bore am 10.30 o'r glochl Morning Service 10.30a.m.
ii) Lluniaeth I Refreshments (12.00p.m. - l.30p.m.)

iii) Cymanfa Ganu am 2.00 o'r gloch / Singing Festival 2.00p.m.
iv)
Ymweld a Chapel Bethel am 3.30 o'r gloch /

Visit Bethel Chapel at 3.00p.m.

o dan arweiniad Dr. John G. Williams