Cymry Lerpwl
 
Cymdeithas Lenyddol Cymry Lerpwl

Hafan

Cymdeithasau

Eglwysi Cymraeg

Yr Angor

Cymeriadau lleol

Llyfrau

Y
Genhadaeth

Archifau

Dysgu yr Iaith

Liverpool Welsh

 
Cymdeithas Lenyddol Cymry Lerpwl

 
 

Sefydlwyd y Gymdeithas Lenyddol gan Weinidog a blaenoriaid Capel Presbyteraidd Cymraeg, Heathfield Road, Lerpwl ( Bethel erbyn hyn ) yn 1927 pan agorwyd y Capel newydd ger Penny Lane . Pwrpas y Gymdeithas ydyw rhoddi cyfle i aelodau ieuanc, canol oed, a hyn y capel i ddefnyddio r Iaith gymraeg yn hyderus ac i drafod materion crefyddol a chyfoes heeb anwybyddu y gwyliau Eglwysig, Gwyl Ddewi ynghyd a llenyddiaeth Gymraeg. Y maer Gymdeithas hon yn haeddu sylw gan iddi fod mewn bodolaeth am 87 mlynedd ar unig Gymdeithas Lenyddol sydd yn bodoli ar y Glannau. Yn 1927 yr oedd 65 o Gymdeithasau Llenyddol yn bodoli ar lannau Mersi yn 2014 un yn unig sydd.

 

Rhaglen 2014/2015:

Medi

Nos Lun, 15 Medi . Cyfarfod Agoriadol . Cwis Cyffredinol rhwng pedwar tim. Holwraig: Mrs Anne M. Jones, Allerton.

Nos Lun, 29 Medi Noson Datgelu Cefndir a Bywyd. Bydd Dr D Ben Rees yn holi Mrs Enid Hughes Jones, Broadgreen a Miss Ann Roberts, Childwall am droeon yr yrfa.

Hydref

Nos Lun. 20 Hydref Darlith gan Dr Goronwy Wynne,Licswm ar Traddodiad y Plygain. Llywydd :: Yr Athro Dr D. Ben Rees

Tachwedd

Nos Lun, 17 Tachwedd Pawb ai Farn . Y panel------- Dr Arthur Thomas, Mr Brian Thomas, Mrs Wena Evans HolwrDr D.Ben Rees

Rhagfyr

Nos Lun, 15 Rhagfyr
Ar Drothwyr Nadolig. Myfyrdod gan Mrs Nan Hughes Parry,, Woolton ------ cyflawnodd y gamp ers ugain mlynedd.

2015

Ionawr

Nos Lun, 5 Ionawr Cyfarfod Gweddi Dechraur Flwyddyn.

Nos Lun, 26 Ionawr
Un om hoff emynau gyda Mrs Elin Bryn Boyd, Aughton, Mrs Wena Evans, Allerton a Mrs Glenys Johnson, Tuebrook . Llywydd-Dr John G.Williams

Chwefror

Nos Lun, 9 Chwedror .
Noson ar Patagonia i baratoi ar gyfer Gwyl Minosa pryd y ceir darlleniadau, eitemau cerddorol yn canolbwyntio ar y Wladfa o dan lywyddiaeth Roderick Owen, Springwood.

Nos Sadwrn 28 Chwefror mewn cydweithrediad gyda Chlwb y Cymry------ Cinio Gwyl Ddewi ac eleni cynhelir ef am y tro cyntaf yng Nghlwb Gollff Woolton. Sicrhawyd fel Gwr Gwadd y Prifardd Twm Morys, Rhoslan . Llywydd Yr Athro Dr D. Ben Rees Bydd tocynnau ar werth ar 1 Ionawr, 2015

Mawrth

Nos Lun 9 Mawrth
Darlith gan Myron Jones, Childwall ar RJ. Rowlands, y Bardd ar Newyddiadurwr a adnabyddir gydai enw barddol - MEURYN - Lerpwl a Chaernarfon. Llywydd---- Mr John P. Lyons, Knowsley.

Nos Lun, 30 Mawrth
Noson ar y Pasg o dan ofal Dr Pat Williams, Calderstones a Chantorion Bethel. Llywydd Dr D Ben Rees.

Swyddogion:

Llywydd :- Parchedig Athro Dr D.Ben Rees
Ysgrifennydd:- Miss Mair Powell, West Derby - Ffon-0151
Trysorydd: Mrs Lillian Coulthard, Aigburth Vale
Is-Lywyddion : Mrs Nan Hughes Parry, Woolton
 
 
Cyfarfodydd:

Cynhelir  y cyfarfodydd   hyn i gyd ar wahan i ginio Gwyl Ddewi yn Y Ganolfan, Auckland Road, Allerton,Liverpool  L15 0HX (Cliciwch yma am fap)
 
 
Cyswllt  e-bost:

Dr D.Ben Rees :- benatgarthdrive@talktalk.net