LIVERPOOL WELSH

Home

Societies

Welsh Churches

'Yr Angor'
(Local Paper)

Local Welsh
Characters

Books & Publications

Missionary Witness

Archive
Material

Learn the Language

Cymry Lerpwl

 
Bethel Liverpool Literary Society

 

 

                Tymor 2019-2020               

SWYDDOGION:

 

Dr. D. Ben Rees (Llywydd)

Mrs Nan Hughes Parry (Is-Lywydd)
Mrs Lilian Coulthard (Trysorydd)
Miss Mair Powell (Ysgrifennydd)

Mrs Gwenfyl Bain (Ysgrifennydd Lluniaeth)

Miss Carys Jones (Ysgrifennydd Lluniaeth)
Mrs Enid Pierce Hughes
(Ysgrifennydd Lluniaeth)

 

Cynhelir yr holl gyfarfodydd ar wahan i Ginio Gwyl Ddewi yng Nghanolfan y Cymry, Auckland Road, Lerpwl 15 ar Nos Lun am 7-30 or gloch.

Trefnir lluniaeth a cheir cyfle i gyfrannu tuag ato.
 

Croeso ir cyfarfodydd.

1 ) Nos Lun, 23 Medi, 2019 CWIS dan ofal Mrs Anne M. Jones

Llywydd: Mrs. Wena Evans

2)   Nos Lun, 7 Hydref,2019 PAWB ’I FARN Y Panel: Mrs Sara Williams, Mr. R. Ifor Griffith a Mr. Arwel Williams

Holwr: Dr. D. Ben Rees

3)   Nos Lun, 21 Hydref, 2019 BRO FY MEBYD yng nghwmni

Mr. W. Meirion Evans a Mr. Eryl Wyn Jones

Llywydd: Miss Mair Powell

4 ) Nos Lun, 4 Tachwedd, 2019 DARLITH AR GARWRIAETH SYR THOMAS PARRY gan y Dr. Derec Llwyd Morgan o Ynys Mn

Llywydd: Dr. D. Ben Rees

5) Nos Fawrth, 19 Tachwedd, 2019 LANSIO CYFROL HANES RHYFEDDOL CYMRY LERPWL
(Awdur  Parch. Ddr.D. Ben Rees)

ar y cyd gyda Cymdeithas Cymry Lerpwl a Changen Cymdeithas Lerpwl o Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru.
Llywyddion:
Roderick Owen (Llywydd Cymdeithas Cymry Lerpwl) a Mrs Nan Hughes Parry (Is-Lywydd y Gymdeithas Lenyddol)

6)   Nos Lun, 25 Tachwedd, 2019  NOSON YNG NGHWMNI DYSGWYR YR IAITH

Llywydd: Dr. D. Ben Rees Cadeirydd: Mr. Mike Farnworth

 

7)   Nos Lun, 9 Rhagfyr, 2019 AR DROTHWYR NADOLIG yng ngofal Mrs. Nan Hughes Parry.

Llywydd: Parch. Robert Parry

 

2020

 

8)   Nos Lun, 6 Ionawr, 2020 CYFARFOD GWEDDI DECHRAUR

FLWYDDYN
yng ngofal Miss Mair Powell

9)  Nos Lun, 20 Ionawr, 2020  Sgwrs hwyliog rhwng Dr. Rhys Davies, Efailnewydd a Lerpwl ar Parchedig Ddr. D. Ben Rees

10)  Nos Lun, 3 Chwefror, 2020 am 7 or gloch DARLITH AR Y

FONESIG RUTH HERBERT LEWIS gan Mrs Prydwen Elfed Owen

Cadeirydd: Parch Robert Parry

 

11)  Nos Lun, 17 Chwefror, 2020 DANGOS FFILM SOLOMON A GAENOR

iw gyflwyno gan Mrs Sara Fielding

Dengys y ffilm helyntion perthynas Iddew a Chymraes

12)  Nos Wener, 29 Chwefror, 2020 CINIO GŴYL DDEWI (AR Y CYD GYDA

CYMDEITHAS CYMRY LERPWL) Gŵr gwadd: Elfyn Llwyd.

Artist: Eleri Llwyd

Llywydd: Dr D. Ben Rees.

13)  Nos Lun, 16 Mawrth, 2020 DARLITH AR CARNEDDOG AI OES

gan Dr. Bleddyn Owen Huws, Prifysgol Aberystwyth
Llywydd: Miss Mair Powell.

14)  Nos Lun, 6 Ebrill, 2020 MYFYRDOD AR Y PASG
dan ofal Dr Pat Williams.

Cymerir rhan gan Gantorion Bethel dan arweiniad Mr. R. Ifor Griffith.

Cyfeilydd: Mrs. Margaret Anwyl Williams.

Llywydd: Parch. Robert Parry

15)  Cyfarfod Blynyddol ar Nos Iau, 30 Ebrill 2020 am 7.30 yn Ystafell y Blaenoriaid